Χορός και παιδιά!

Ο χορός για τα παιδιά είναι εκ των ουκ άνευ. Εκτός από μία πολύ φυσική και διασκεδαστική δραστηριότητα για την ενδυνάμωση του μυοσκελετικού τους συστήματος, ο χορός άγει την ψυχή των παιδιών. Τονώνει την αυτοπεποίθησή τους καλλιεργώντας το πνεύμα τους και αυξάνοντας ραγδαία την αλληλεπίδρασή τους με το κοινωνικό τους περιβάλλον. Με άλλα λόγια εκτός από τη φυσική ισορροπία, τα παιδιά μέσω του χορού καλλιεργούν την κοινωνική και συναισθηματική τους ισορροπία. Μάλιστα, τα μαθήματα χορού όχι μόνο βοηθούν τα παιδιά να βελτιώσουν τις κοινωνικές και επικοινωνιακές τους δεξιότητες, αλλά ταυτόχρονα καλλιεργεί την αυτοεκτίμησή τους ωθώντας τους μικρούς μας φίλους να ξεπερνούν τα όρια του εαυτού τους και να βιώνουν την επιβράβευση και τον αυτοθαυμασμό. Σε ένα ανθρωποκεντρικό σύστημα εκπαίδευσης ο χορός δεν μπορεί παρά να αποτελεί ένα από τα βασικά μαθήματα. Σε εμάς τα παιδιά σας είναι η προτεραιότητά μας!!